Lokala servicebolag

Purkat

Purkat

Purkat Oy är det största privata fastighetsservicebolaget i Lojoregionen. Purkat Oy är en kundinriktad och betrodd leverantör av alltomfattande fastighetsservicetjänster. Verksamhetsområdet täcker hela Västra Nyland men våra huvudmarknader finns inom Lojo ekonomiska region.