Lokala servicebolag

Cateva

Cateva

Cateva hjälper dig när du behöver tekniska tjänster, renovering eller landskapsarkitektur. Vi sköter också fuktundersökningar och infrastrukturavtal. Du kan få hjälp av oss för både små snabba jobb och större projekt. Catevas motto är: bekväm fastighetsrenovering. Vi är verksamma i Helsingfors, Esbo, Vanda, Pirkanmaa och Jyväskylä.
EPV Kiinteistöpalvelu

EPV Kiinteistöpalvelu

EPV Kiinteistöpalvelu Oy tillhandahåller pålitliga tjänster för fastighetsservice och städning i Seinäjoki och Ilmajoki. Arbetet utförs avtalsenligt efter kundernas behov. Vi utför fastighetsservice och städning som enskilda uppdrag eller inom ramen för mer omfattande servicehelheter.
Eurajoen Kiinteistöpalvelu

Eurajoen Kiinteistöpalvelu

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy tillhandahåller förstklassig fastighetsservice i Eurajoki – Raumo – Luvia och Björneborg. Målet med vårt arbete är en välskött fastighet och snygg omgivning som höjer fastighetens värde samt ökar bekvämheten och trivseln för de boende.
Helmi Saneerauspalvelut Oy

Helmi Saneerauspalvelut Oy

Helmi Saneerauspalvelu Oy är ett företag som grundades år 2011 i Åbo. Vi är specialiserade på bostadsaktiebolags- och företagssaneringar. Våra tjänster omfattar vida saneringar till både interiörer och utomhus samt mindre renoveringsarbeten. I vår verksamhet strävar vi alltid efter hög kvalitet, kvalificerad utförande och service som utgår från kunders behov. Vi kan erbjuda en vid servicehelhet även för krävande behov i samarbete med våra partners.
Janitor

Janitor

Janitor grundades 1989 och har vuxit till en stor aktör för fastighetsförvaltning i Hyvinkää. Vi arbetar lokalt och erbjuder alltid den bästa servicen. Vårt mål är att vara en långvarig partner för fastighetsunderhåll för ditt in företag, städning och elarbete.
Jurvelin

Jurvelin

Kiinteistöhuolto Jurvelin är ett konglomerat inom fastighetssektorn som verkar i Uleåborgs ekonomiska område. Vår expertis är långsiktiga, funktionella och effektiva tjänster relaterade till boendekomfort och att bevara värdet på fastigheter. Vi erbjuder fullservice underhåll av fastigheter, städtjänster och byggnadstjänster för bostäder, kommersiella och industriella fastigheter.
Kiinteistöhoito Juhala Oy

Kiinteistöhoito Juhala Oy

Vi är ett familjeägt fastighetsserviceföretag som grundades år 1992. Våra sakkunniga inom fastighetsservicen betjänar i Åboregionen. Vi betjänar bostadsaktiebolag samt kommersiella och industriella fastighetskunder med hög kvalitet och efter allas behov. Våra tjänster omfattar alla tjänster relaterade till fastighetsunderhåll. Dessutom utför vi småskaliga markarbeten, små bygg- och renoveringsarbeten samt bearbetning av grönområden. Vi erbjuder även trädgårdstjänster.
Kiinteistöhuolto 3 J

Kiinteistöhuolto 3 J

Kiinteistöhuolto 3 J har varit verksam i fastighetsunderhållsbranschen i årtionden. Vi hanterar alla fastighetsservices i små och stora fastigheter. Vi gör alltid vårt arbete med hög kvalitet och professionalism. Genom oss kan du också göra traditionell utgrävning och markarbeten skickligt och effektivt. Vi gör också avloppsbeskrivningar.
Kiinteistöhuolto Honkapää

Kiinteistöhuolto Honkapää

Kiinteistöhuolto Honkapää är ett smidigt, snabbt reagerande och entreprenörsdrivet fastighetsskötselbolag som verkar i Kangasala och vars goda rykte härrör från det noggranna arbetet som utförts under årtionden. Vi gör vårt arbete professionellt och genom att lyssna på kunden. För oss är en säker, trivsam och välskött gård en hederssak.
Kiinteistöhuolto J.Rusanen Oy

Kiinteistöhuolto J.Rusanen Oy

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy har erbjudit pålitliga fastighetsservice- och städningstjänster sedan år 1999. Vi tjänar fastighetsägare och lokalernas användare i Egentliga Finland. Våra starka sidor är service med hög kvalitet, kunnig och motiverad personal samt flexibilitet utifrån kunders behov. Vårt mål är att uppnå väl hållna lokaler och nöjda kunder. Nästan alla våra kunder är långvariga avtalskunder vars behov vi försöker besvara mångsidigt och flexibelt med hjälp av vårt lokala nätverk av underleverantörer.
Kiinteistöhuolto Kantola

Kiinteistöhuolto Kantola

Kiinteistöhuolto Kantola Oy tillhandahåller fastighetsservice i Villmanstrand. Våra tjänster omfattar bl.a. fastighetsservice, renhållning av gårdsplaner, städning och lägenhetsreparationer. Våra kunder är bostadsaktiebolag samt affärs- och hyresfastigheter. De längsta kundrelationerna går över 40 år tillbaka!
Kiinteistöhuolto Rantanen

Kiinteistöhuolto Rantanen

Kiinteistöhuolto Rantanen tillhandahåller som namnet säger fastighetsservicetjänster i Lahtis med 20 års erfarenhet. Vi är inriktade på skötsel av gårds- och grönområden både sommar- och vintertid, samt på tekniskt underhåll och städning inomhus.
Kiinteistöpalvelu Lintula

Kiinteistöpalvelu Lintula

Kiinteistöpalvelu Lintula har mångsidiga fastighetsunderhålls- och byggtekniktjänster för bostads- och kommersiella fastigheter i Rovaniemis ekonomiska område. Vår mer än 30 års erfarenhet har samlat omfattande yrkeskunskaper inom fastighetsunderhåll. Lintula är känt för god kvalitet och professionalism.
Kirkas-Siivous

Kirkas-Siivous

Kirkas-Siivous vi erbjuder ett brett utbud av städtjänster och vi säljer också rengöringsmedel och städnings utrustningar i Rovaniemis ekonomiska område. Vårt tjänsteerbjudande är utformat för att möta alla stadier av fastighetens livscykel. På vår skickliga personal händerna förblir lokalerna för din fastighet rena och fräscha. Du hittar alla aspekter av rengöring och ett brett utbud av speciella rengöringar från oss.
Kotikatu

Kotikatu

Kotikatu är ett lokalt och smidigt fastighetsföretag grundat 1989. Vi är specialiserade på underhåll av bostadsfastigheter och vi tjänar också affärs- och industrifastigheter. Stark yrkesstolthet och hög kvalitet är hörnstenarna i vår service. Vårt löfte är: Vi upptäcker, vi tar hand om, vi vårdar.
Kotkan Kiinteistöpalvelu

Kotkan Kiinteistöpalvelu

Kotkan Kiinteistöpalvelu är ett företag som grundades år 1998 i Kotka. Vi tillhandahåller fastighetsservice och skötsel av gårdsplaner, bygger och renoverar, utför elarbeten och tar hand om städning och renhållning samt tillhandahåller tjänster som kvartersgårdskarlar.
Kouvolan Talohuolto Oy

Kouvolan Talohuolto Oy

Företaget, som grundades år 2013, har vuxit till ett lokalt team av sakkunniga. Med vår mångåriga erfarenhet och starka kompetens utför vi fastighetsunderhåll i Kouvola. Vi tror att det är ett jobb för morgondagen att upprätthålla fastighetens skick. Från oss får du alla tjänster som behövs för fastighetsunderhåll.
Lappeen Huoltomestarit

Lappeen Huoltomestarit

Förstklassiga och alltomfattande tjänster för skötsel av bostads-, affärs- och industrifastigheter och omgivningarna kring dem i Södra Karelen sedan 1976. Verksamheten certifierades år 2018 enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.
Luotsi Kiinteistöpalvelut

Luotsi Kiinteistöpalvelut

Luotsi Kiinteistöpalvelut är ett fastighetsskötselbolag som erbjuder full service med över 40 års branscherfarenhet. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Vasa. Vi är en stark och självständig lokal aktör, vilket innebär agilt beslutsfattande och snabb hjälp i nödsituationer.
Meranti

Meranti

Meranti är en välkänd städproffs. Våra kunder är både stora och små företag och organisationer från olika branscher samt hushåll. Vår kunniga personal och effektiva processer garanterar våra kunder högkvalitativa, kostnadseffektiva och pålitliga städtjänster. Vår expertis inom städbranschen är omfattande. Det är viktigt för oss att våra tjänster också är miljömässigt hållbara.
Moxley

Moxley

Moxley Oy är ett effektivt servicebolag som förutom fastighetsskötsel utför reparationsarbeten i Vanda och Helsingfors.
Nokian Kiinteistöhuolto

Nokian Kiinteistöhuolto

Nokian Kiinteistöhuolto är en stark professionell inom sitt område och en pionjär inom att tillhandahålla moderna fastighetsunderhållstjänster hos Nokia. Vår professionella personal har de modernaste maskinerna och utrustningarna i branschen för både underhåll och rengöring av fastigheter. Dessutom inkluderar våra tjänster olika tjänster för grönområden från design till implementering.
Pirkanmaan Talotoimi

Pirkanmaan Talotoimi

Pirkanmaan Talotoimi Oy, som grundades år 2012, är ett företag i Lempäälä som gräver, underhåller och skördar. Våra tjänster omfattar bl.a. mångsidiga schaktarbeten i fastigheter, såsom dränerings- och regnvattensystem, byggande av grönområden på gårdar och isolering av socklar. Gatu- och vägunderhållsarbeten samt skördearbeten på vägkanterna lyckas och via oss får du även markbetäckning, mull och krossmaterial till din gård.
Porvoon Huoltomiehet

Porvoon Huoltomiehet

Porvoon Huoltomiehet är ett fastighetsservicebolag som grundades år 1991. Verksamheten omfattar fastighetsservice och -underhåll, renovering, städning samt transport- och avfallshanteringstjänster i Borgå, Sibbo och Lovisa.
Puhdas Tuuli

Puhdas Tuuli

Puhdas Tuuli är en professionell leverantör av städtjänster i Uleåborgsregionen. Vårt trumfkort är snabba åtgärder eftersom vi svarar snabbt på dina städbehov. Vi betjänar främst bostadsaktiebolag och företag. Du kan beställa en städning som en kontinuerlig underhållsstädning som baserar sig på ett avtal. Vi utför även engångsstädningar och grundliga storstädningar i hushåll.
Purkat

Purkat

Purkat Oy är det största privata fastighetsservicebolaget i Lojoregionen. Purkat Oy är en kundinriktad och betrodd leverantör av alltomfattande fastighetsservicetjänster. Verksamhetsområdet täcker hela Västra Nyland men våra huvudmarknader finns inom Lojo ekonomiska region.
Savon Talohoito

Savon Talohoito

Savon Talohoito, känt även som STH, sysselsätter över 40 proffsiga fastighetsskötare i S:t Michel. Vi erbjuder våra kunder fastighetsskötsel, städning, maskinarbeten och andra underhållsarbeten med 30 års erfarenhet.
Talohuolto Multanen

Talohuolto Multanen

Talohuolto Multanens mer än 30 års erfarenhet har ackumulerat omfattande yrkeskunskaper inom fastighetservice. Vår verksamhet har utvecklats till ett fastighetskonglomerat. Vårt företags affärsidé är att ge kunderna en omfattande service för fastighetservice, med hänsyn till våra kunders behov. Vårt mångsidiga tjänsteerbjudande är utformat för att möta alla stadier av fastighetens livscykel, både inomhus och utomhus. Renovering, el- och VVL-tjänster finns också för privata hushåll.
Talosyke

Talosyke

Talosyke producerar den bästa omsorgen för din fastighet. Vår mission är enkel: att säkerställa varje kund bästa möjliga service och slutresultat. I allt det vi gör strävar vi efter att hjälpa våra kunder att bevara värdet på sin fastighetsegendom.
Tankkipojat

Tankkipojat

Tankkipojat har gett sina kunder i Åbo och närkommunerna service sedan år 1959. Vi tillhandahåller sugbilstjänster, snö- och underhållstjänster och andra transporttjänster med alltomfattande utrustning och med den yrkesskicklighet vi byggt upp under flera år.
TL Maint

TL Maint

TL-Maint erbjuder en omfattande underhållstjänst för både bostadsföretag och affärslokaler för fastighetsunderhåll, städning och landskapsbehov i Jyväskyläs ekonomiska område. Vi är kända för vår mångsidiga expertis och smidiga och pålitliga service. Vi tar hand om komforten och säkerheten för din egendom alltid professionellt och snabbt.
Turun Kiinteistöässä

Turun Kiinteistöässä

Turun Kiinteistöässä Oy grundades år 1989. Verksamheten baserar sig på kundinriktad service och lång branscherfarenhet. Vi tillhandahåller våra kunder alltomfattande fastighetsservice från skötsel av gårdsområden till tekniskt underhåll och städning.
Uudenmaan Huoltokeskus Oy

Uudenmaan Huoltokeskus Oy

Uudenmaan Huoltokeskus Oy är ett traditionellt fastighetsunderhållsföretag som verkar omfattande i hela Nyland. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa och pålitliga fastighetsunderhåll, förvaltning och städtjänster med decenniers erfarenhet.
Valkeakosken Kiinteistöpalvelu

Valkeakosken Kiinteistöpalvelu

Valkeakosken Kiinteistöpalvelu Oy är ett bolag som satsar kraftigt på fastighetsskötsel. Vi har serviceavtal med bostads- och fastighetsaktiebolag och industrifastigheter samt andra kunder som behöver tjänster av olika grad i Valkeakoskiregionen. Snabbt reagerande, bra kvalitet och kundnärhet är våra prioriteringsområden. Vi samarbetar tätt med boende och disponenter.
Vihdin Rakennustekniikka VRT

Vihdin Rakennustekniikka VRT

Vihdin Rakennustekniikka VRT Oy is a family company in Western Uusimaa specializing in property maintenance, winter maintenance and excavation. We offer a wide range of property maintenance services, winter maintenance, renovation and excavation services.
Viherkehä

Viherkehä

Vi är ett multitjänstföretag med grön expertis som betjänar Uusimaa-regionen. Vi erbjuder kundorienterade lösningar för bostadsföreningar och företag när det gäller skötsel och underhåll av grönområden, planering och byggande av grönområder. Vår professionella personal garanterar bästa resultat, både kvalitativt och ekonomiskt.
Ympäristöpalvelut Knuutila

Ympäristöpalvelut Knuutila

Ympäristöpalvelut Knuutila Oy grundades år 2010 och är inriktat på fastighetsskötsel samt sten- och markanläggning. Vi är infödda Tammerforsbor men idag har vi hall och kontor i Ylöjärvi. Vi driver verksamheten i huvudsak i Tammerfors med närkommuner.