Lokala servicebolag

Valkeakosken Kiinteistöpalvelu

Valkeakosken Kiinteistöpalvelu

Valkeakosken Kiinteistöpalvelu Oy är ett bolag som satsar kraftigt på fastighetsskötsel. Vi har serviceavtal med bostads- och fastighetsaktiebolag och industrifastigheter samt andra kunder som behöver tjänster av olika grad i Valkeakoskiregionen. Snabbt reagerande, bra kvalitet och kundnärhet är våra prioriteringsområden. Vi samarbetar tätt med boende och disponenter.