Lokala servicebolag

Helmi Saneerauspalvelut Oy

Helmi Saneerauspalvelut Oy

Helmi Saneerauspalvelu Oy är ett företag som grundades år 2011 i Åbo. Vi är specialiserade på bostadsaktiebolags- och företagssaneringar. Våra tjänster omfattar vida saneringar till både interiörer och utomhus samt mindre renoveringsarbeten. I vår verksamhet strävar vi alltid efter hög kvalitet, kvalificerad utförande och service som utgår från kunders behov. Vi kan erbjuda en vid servicehelhet även för krävande behov i samarbete med våra partners.
Kiinteistöhoito Juhala Oy

Kiinteistöhoito Juhala Oy

Vi är ett familjeägt fastighetsserviceföretag som grundades år 1992. Våra sakkunniga inom fastighetsservicen betjänar i Åboregionen. Vi betjänar bostadsaktiebolag samt kommersiella och industriella fastighetskunder med hög kvalitet och efter allas behov. Våra tjänster omfattar alla tjänster relaterade till fastighetsunderhåll. Dessutom utför vi småskaliga markarbeten, små bygg- och renoveringsarbeten samt bearbetning av grönområden. Vi erbjuder även trädgårdstjänster.
Kiinteistöhuolto J.Rusanen Oy

Kiinteistöhuolto J.Rusanen Oy

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy har erbjudit pålitliga fastighetsservice- och städningstjänster sedan år 1999. Vi tjänar fastighetsägare och lokalernas användare i Egentliga Finland. Våra starka sidor är service med hög kvalitet, kunnig och motiverad personal samt flexibilitet utifrån kunders behov. Vårt mål är att uppnå väl hållna lokaler och nöjda kunder. Nästan alla våra kunder är långvariga avtalskunder vars behov vi försöker besvara mångsidigt och flexibelt med hjälp av vårt lokala nätverk av underleverantörer.
Tankkipojat

Tankkipojat

Tankkipojat har gett sina kunder i Åbo och närkommunerna service sedan år 1959. Vi tillhandahåller sugbilstjänster, snö- och underhållstjänster och andra transporttjänster med alltomfattande utrustning och med den yrkesskicklighet vi byggt upp under flera år.
Turun Kiinteistöässä

Turun Kiinteistöässä

Turun Kiinteistöässä Oy grundades år 1989. Verksamheten baserar sig på kundinriktad service och lång branscherfarenhet. Vi tillhandahåller våra kunder alltomfattande fastighetsservice från skötsel av gårdsområden till tekniskt underhåll och städning.