Lokala servicebolag

Berga Lås & Larm AB

Berga Lås & Larm AB

Berga Lås & Larm AB levererar mångsidiga säkerhetstjänster till kunder. Kontoret ligger i Åkersberga. Vi utför och tillverkar till exempel olika typer av nycklar och lås samt larm-, kamera- och låsinstallationer. Vi erbjuder också säkerhetsrådgivning och låsöppningar.
Bromma Fönsterputs AB

Bromma Fönsterputs AB

Bromma Fönsterputs är sedan 1952 ett av Sveriges ledande företag inom fönsterputs och höghöjdsarbeten. Vi utför arbeten på platser där få andra kommer åt och vi har alla certifikat och all utrustning som krävs för utmanande uppdrag på hög höjd. Vi har erfarenhet från flera av Sveriges mest komplexa byggnader och den erfarenheten tar vi med oss till alla typer av projekt, från fönsterputs och inspektionsarbeten till fasadtvättar eller andra typer av uppdrag. Vi är både ISO-certifierade och Svanenmärkta.
Cateva

Cateva

Cateva hjälper dig när du behöver tekniska tjänster, renovering eller landskapsarkitektur. Vi sköter också fuktundersökningar och infrastrukturavtal. Du kan få hjälp av oss för både små snabba jobb och större projekt. Catevas motto är: bekväm fastighetsrenovering. Vi är verksamma i Helsingfors, Esbo, Vanda, Pirkanmaa och Jyväskylä.
Cemi AB

Cemi AB

Cemi AB är ett företag som levererar fastighetsförvaltning och -skötsel till våra kunder sedan år 1999. Idag sysselsätter vi ca 100 medarbetare som utgår alltid från kunders behov. Vi har erfarenhet av både privata och offentliga uppdrag och våra kunder är till exempel kommuner och bostadsrättsföreningar. Vårt mål är att alltid överträffa kunders förväntningar och på så sätt ha nöjda kunder.
Crendo

Crendo

Crendo har funnits på marknaden sedan 2003 och vi utvecklar ständigt våra tjänster. Vår affärsidé genomsyrar vår verksamhet och lyder: Crendo skall genom partnerskap erbjuda fastighetsägare och deras kunder en komplett organisation inom fastighetsförvaltning.
--
Din Vaktmester

Din Vaktmester

Din Vaktmester är en totalleverantör av drift- och vakttjänster för kommersiella fastigheter, offentliga byggnader, bostadsföreningar och delägare i Trondheim och omegn. Inklusive städning, trädgårdsarbete och byggtjänster. Vi gör vårdtjänsten enkel och funktionell genom att anpassa vårt erbjudande till dina behov! Vi kan peka på lång erfarenhet, gedigen kompetens och bra utrustning! Med många bra referenser och nöjda kunder är du i säkra händer.
Driftia

Driftia

Peter Almroth, Rickard Gileborn och Tapio Kainulainen startade företaget 1993. Vi lovar dig att göra vårt bästa för att utföra rätt åtgärd vid rätt tillfälle och till rätt pris. Den målsättningen har vi eftersom vi anser att det är ett av de enkla men nödvändiga recepten för ett professionellt och dessutom kostnadseffektivt fastighetsägande.
Duo siivouspalvelut Oy

Duo siivouspalvelut Oy

Duo siivouspalvelut Oy är ett städföretag i Birkaland som grundades år 2011. Vi erbjuder ett brett utbud av städtjänster för olika fastighetstyper. Under våra verksamhetsår har vi expanderat till att bli en av de viktigaste aktörerna inom branschen i Birkaland. Styrkan i vårt företag är framför allt vår kompromisslösa kompetens som syns inte bara i kvaliteten på städarbetet utan också i att vi uppskattar arbetet och våra arbetstagare.
Ejendomsvirke

Ejendomsvirke

Ejendomsvirke grundades 1981. Vi hanterar fastighetsunderhåll i både kommersiella och bostadsfastigheter. Vi har mer än 80 yrkesverksamma och finns i hela Danmark. Vårt mål är en kostnadseffektiv och högkvalitativ tjänst som garanterar fastigheternas livslängd och användarnas tillfredsställelse.
EPV Kiinteistöpalvelu

EPV Kiinteistöpalvelu

EPV Kiinteistöpalvelu Oy tillhandahåller pålitliga tjänster för fastighetsservice och städning i Seinäjoki och Ilmajoki. Arbetet utförs avtalsenligt efter kundernas behov. Vi utför fastighetsservice och städning som enskilda uppdrag eller inom ramen för mer omfattande servicehelheter.
Eurajoen Kiinteistöpalvelu

Eurajoen Kiinteistöpalvelu

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy tillhandahåller förstklassig fastighetsservice i Eurajoki – Raumo – Luvia och Björneborg. Målet med vårt arbete är en välskött fastighet och snygg omgivning som höjer fastighetens värde samt ökar bekvämheten och trivseln för de boende.
F.T Drift

F.T Drift

FT Drift AB startades 1999 och har som inriktning att arbeta med fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Med kunder inom hela Stockholmsområdet, kvalitet och kundnöjdhet som ledstjärna i det dagliga arbetet, har vi en god tillväxt att se fram emot. Vi ska erbjuda kostnadseffektiv och långsiktigt tillförlitlig fastighetsdrift för kommersiella lokaler, bostadsrättsföreningar samt privatvärdar med motiverad och kompetent personal för att nå hög kundtillfredsställelse.
FF Fastighetsservice

FF Fastighetsservice

FF Fastighetsservice hjälper er med fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel. Vi är ett bolag som utvecklats sedan 1976 med anor från Fastighetsarbetsgivarnas förbund som sedermera blev Almega. FF har en stark värdegrund där vi värnar om relationen till våra anställda och uppdragsgivare. FF har korta beslutsvägar och låga overheadkostnader samt att vi kan med en stark och slimmad organisation hålla en tät dialog och kommunikation med leverantörer kunder och personal. Vi har många års erfarenhet i bolaget och många avtal som löpt sedan 70-talet som vi fortfarande förvaltar än i dag.
Fönsterputskåren

Fönsterputskåren

På Fönsterputskåren är vi specialister på butiks och entréglas. Vi anpassar fönsterputsen efter dina behov och önskemål. Hör av dig till oss så får du ett riktigt bra erbjudande!
Förvaltnings AB Graden

Förvaltnings AB Graden

Förvaltnings AB Graden startades 1993. Vi kan hjälpa dig med bokföring, fastighetsförvaltning samt med redovisning. På så sätt får du mer tid över till andra uppgifter inom er förening.
Gröna Gården

Gröna Gården

Gröna Gården är ett företag som bildades 1997. Vi erbjuder våra kunder en total lösning när det gäller utemiljö. Företaget är väl etablerat och har i dag kunder runt om i hela Skåne.
Helmi Saneerauspalvelut Oy

Helmi Saneerauspalvelut Oy

Helmi Saneerauspalvelu Oy är ett företag som grundades år 2011 i Åbo. Vi är specialiserade på bostadsaktiebolags- och företagssaneringar. Våra tjänster omfattar vida saneringar till både interiörer och utomhus samt mindre renoveringsarbeten. I vår verksamhet strävar vi alltid efter hög kvalitet, kvalificerad utförande och service som utgår från kunders behov. Vi kan erbjuda en vid servicehelhet även för krävande behov i samarbete med våra partners.
Höga Kusten Skog & Fastighet

Höga Kusten Skog & Fastighet

HKSF är ett entreprenadföretag som startade 2013. Vi hjälper i huvudsak kommuner och regioner med skötsel av utemiljöer, men har också uppdrag av bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag. Vi kännetecknas av flexibilitet och söker alltid efter de smartaste lösningarna för både beställare och entreprenör. Det gör att vi kan skräddarsy utförandet efter just dina skötselbehov.
Janitor

Janitor

Janitor grundades 1989 och har vuxit till en stor aktör för fastighetsförvaltning i Hyvinkää. Vi arbetar lokalt och erbjuder alltid den bästa servicen. Vårt mål är att vara en långvarig partner för fastighetsunderhåll för ditt in företag, städning och elarbete.
Jurvelin

Jurvelin

Kiinteistöhuolto Jurvelin är ett konglomerat inom fastighetssektorn som verkar i Uleåborgs ekonomiska område. Vår expertis är långsiktiga, funktionella och effektiva tjänster relaterade till boendekomfort och att bevara värdet på fastigheter. Vi erbjuder fullservice underhåll av fastigheter, städtjänster och byggnadstjänster för bostäder, kommersiella och industriella fastigheter.
Kaise Kanta-Hämeen Kiinteistöala

Kaise Kanta-Hämeen Kiinteistöala

Kanta-Hämeen Kiinteistöala är inriktat på mångsidig fastighetsservice, städtjänster och markanläggning i Tavastehusområdet. Lokala företag som tillhandahåller fastighetsunderhåll och städtjänster, Kanta-Hämeen Kiinteistöala Oy, Aluetalonmies A. Koskela Oy, Siivouslinja Oy och Kiinteistöpalvelu Kariniemi Oy, har gått samman för att verka under namnet Kanta-Hämeen Kiinteistöala Oy.
Kiinteistöhoito Juhala Oy

Kiinteistöhoito Juhala Oy

Vi är ett familjeägt fastighetsserviceföretag som grundades år 1992. Våra sakkunniga inom fastighetsservicen betjänar i Åboregionen. Vi betjänar bostadsaktiebolag samt kommersiella och industriella fastighetskunder med hög kvalitet och efter allas behov. Våra tjänster omfattar alla tjänster relaterade till fastighetsunderhåll. Dessutom utför vi småskaliga markarbeten, små bygg- och renoveringsarbeten samt bearbetning av grönområden. Vi erbjuder även trädgårdstjänster.
Kiinteistöhuolto 3 J

Kiinteistöhuolto 3 J

Kiinteistöhuolto 3 J har varit verksam i fastighetsunderhållsbranschen i årtionden. Vi hanterar alla fastighetsservices i små och stora fastigheter. Vi gör alltid vårt arbete med hög kvalitet och professionalism. Genom oss kan du också göra traditionell utgrävning och markarbeten skickligt och effektivt. Vi gör också avloppsbeskrivningar.
Kiinteistöhuolto Honkapää

Kiinteistöhuolto Honkapää

Kiinteistöhuolto Honkapää är ett smidigt, snabbt reagerande och entreprenörsdrivet fastighetsskötselbolag som verkar i Kangasala och vars goda rykte härrör från det noggranna arbetet som utförts under årtionden. Vi gör vårt arbete professionellt och genom att lyssna på kunden. För oss är en säker, trivsam och välskött gård en hederssak.
Kiinteistöhuolto J.Rusanen Oy

Kiinteistöhuolto J.Rusanen Oy

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy har erbjudit pålitliga fastighetsservice- och städningstjänster sedan år 1999. Vi tjänar fastighetsägare och lokalernas användare i Egentliga Finland. Våra starka sidor är service med hög kvalitet, kunnig och motiverad personal samt flexibilitet utifrån kunders behov. Vårt mål är att uppnå väl hållna lokaler och nöjda kunder. Nästan alla våra kunder är långvariga avtalskunder vars behov vi försöker besvara mångsidigt och flexibelt med hjälp av vårt lokala nätverk av underleverantörer.
Kiinteistöhuolto Kantola

Kiinteistöhuolto Kantola

Kiinteistöhuolto Kantola Oy tillhandahåller fastighetsservice i Villmanstrand. Våra tjänster omfattar bl.a. fastighetsservice, renhållning av gårdsplaner, städning och lägenhetsreparationer. Våra kunder är bostadsaktiebolag samt affärs- och hyresfastigheter. De längsta kundrelationerna går över 40 år tillbaka!
Kiinteistöhuolto Rantanen

Kiinteistöhuolto Rantanen

Kiinteistöhuolto Rantanen tillhandahåller som namnet säger fastighetsservicetjänster i Lahtis med 20 års erfarenhet. Vi är inriktade på skötsel av gårds- och grönområden både sommar- och vintertid, samt på tekniskt underhåll och städning inomhus.
Kiinteistöpalvelu Lintula

Kiinteistöpalvelu Lintula

Kiinteistöpalvelu Lintula har mångsidiga fastighetsunderhålls- och byggtekniktjänster för bostads- och kommersiella fastigheter i Rovaniemis ekonomiska område. Vår mer än 30 års erfarenhet har samlat omfattande yrkeskunskaper inom fastighetsunderhåll. Lintula är känt för god kvalitet och professionalism.
Kirkas-Siivous

Kirkas-Siivous

Kirkas-Siivous vi erbjuder ett brett utbud av städtjänster och vi säljer också rengöringsmedel och städnings utrustningar i Rovaniemis ekonomiska område. Vårt tjänsteerbjudande är utformat för att möta alla stadier av fastighetens livscykel. På vår skickliga personal händerna förblir lokalerna för din fastighet rena och fräscha. Du hittar alla aspekter av rengöring och ett brett utbud av speciella rengöringar från oss.
Kotikatu

Kotikatu

Kotikatu är ett lokalt och smidigt fastighetsföretag grundat 1989. Vi är specialiserade på underhåll av bostadsfastigheter och vi tjänar också affärs- och industrifastigheter. Stark yrkesstolthet och hög kvalitet är hörnstenarna i vår service. Vårt löfte är: Vi upptäcker, vi tar hand om, vi vårdar.
Kotkan Kiinteistöpalvelu

Kotkan Kiinteistöpalvelu

Kotkan Kiinteistöpalvelu är ett företag som grundades år 1998 i Kotka. Vi tillhandahåller fastighetsservice och skötsel av gårdsplaner, bygger och renoverar, utför elarbeten och tar hand om städning och renhållning samt tillhandahåller tjänster som kvartersgårdskarlar.
Kouvolan Talohuolto Oy

Kouvolan Talohuolto Oy

Företaget, som grundades år 2013, har vuxit till ett lokalt team av sakkunniga. Med vår mångåriga erfarenhet och starka kompetens utför vi fastighetsunderhåll i Kouvola. Vi tror att det är ett jobb för morgondagen att upprätthålla fastighetens skick. Från oss får du alla tjänster som behövs för fastighetsunderhåll.
Lappeen Huoltomestarit

Lappeen Huoltomestarit

Förstklassiga och alltomfattande tjänster för skötsel av bostads-, affärs- och industrifastigheter och omgivningarna kring dem i Södra Karelen sedan 1976. Verksamheten certifierades år 2018 enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.
Luotsi Kiinteistöpalvelut

Luotsi Kiinteistöpalvelut

Luotsi Kiinteistöpalvelut är ett fastighetsskötselbolag som erbjuder full service med över 40 års branscherfarenhet. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Vasa. Vi är en stark och självständig lokal aktör, vilket innebär agilt beslutsfattande och snabb hjälp i nödsituationer.
Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB

Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB

På Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB arbetar vi främst efter ledstjärnan att leverera total kvalité inom alla led i varje projekt. För oss är förtroende och tillit mellan oss och kund otroligt viktigt. Därför strävar vi alltid efter målet att leverera bäst kvalité och kundnöjdhet på marknaden till rätt pris.
Meranti

Meranti

Meranti är en välkänd städproffs. Våra kunder är både stora och små företag och organisationer från olika branscher samt hushåll. Vår kunniga personal och effektiva processer garanterar våra kunder högkvalitativa, kostnadseffektiva och pålitliga städtjänster. Vår expertis inom städbranschen är omfattande. Det är viktigt för oss att våra tjänster också är miljömässigt hållbara.
Moxley

Moxley

Moxley Oy är ett effektivt servicebolag som förutom fastighetsskötsel utför reparationsarbeten i Vanda och Helsingfors.
Nokian Kiinteistöhuolto

Nokian Kiinteistöhuolto

Nokian Kiinteistöhuolto är en stark professionell inom sitt område och en pionjär inom att tillhandahålla moderna fastighetsunderhållstjänster hos Nokia. Vår professionella personal har de modernaste maskinerna och utrustningarna i branschen för både underhåll och rengöring av fastigheter. Dessutom inkluderar våra tjänster olika tjänster för grönområden från design till implementering.
Nordstaden Stockholm AB

Nordstaden Stockholm AB

Nordstaden Stockholm AB grundades 2003 med en fast övertygelse att tiden var mogen för en personligare fastighetsförvaltare som verkligen tar kundens önskemål och problem på allvar. Vi är en förvaltare med ett äkta engagemang, vår organisation är effektiv och slimmad för att garantera dig en hög servicenivå.
Optimal Service Sverige

Optimal Service Sverige

Optimal Service grundades 2005. Vi tar oss an allt inom kommersiella fastigheter, köpcentrum och gallerior, bostadsrättföreningar, restauranger, kontor- och industrifastigheter och tillhandahåller hela spektrat av tjänster som har med skötsel, drift, teknisk- och ekonomisk förvaltning att göra.
Ostkustens Trädgårdsservice

Ostkustens Trädgårdsservice

Ostkustens Trädgårdsservice i Kalmar anlägger och sköter om gröna ytor åt privatpersoner och näringsidkare. Vi utför allt från trädfällning, beskärning och gräsklippning till stenläggning, dränering och markarbeten.
PART Fastighetsförvaltning AB

PART Fastighetsförvaltning AB

PART Fastighetsförvaltning AB vänder sig till fastighetsägare och deras hyresgäster främst i södra Halland och norra Skåne och erbjuder teknisk och ekonomisk förvaltning. Genom egen personal och lokalt förankrade underentreprenörer utförs tjänsterna med engagemang, kompetens, erfarenhet och personlig service.
Pirkanmaan Talotoimi

Pirkanmaan Talotoimi

Pirkanmaan Talotoimi Oy, som grundades år 2012, är ett företag i Lempäälä som gräver, underhåller och skördar. Våra tjänster omfattar bl.a. mångsidiga schaktarbeten i fastigheter, såsom dränerings- och regnvattensystem, byggande av grönområden på gårdar och isolering av socklar. Gatu- och vägunderhållsarbeten samt skördearbeten på vägkanterna lyckas och via oss får du även markbetäckning, mull och krossmaterial till din gård.
Porvoon Huoltomiehet

Porvoon Huoltomiehet

Porvoon Huoltomiehet är ett fastighetsservicebolag som grundades år 1991. Verksamheten omfattar fastighetsservice och -underhåll, renovering, städning samt transport- och avfallshanteringstjänster i Borgå, Sibbo och Lovisa.
Princip Redovisning

Princip Redovisning

Princip Redovisning AB erbjuder komplett Ekonomisk Förvaltning av er bostadsrättsförening. Få hjälp med allt från pantförskrivningar till lägenhetsöverlåtelser, årsredovisningar med mera. Vi kan även ta över administrationen av avgifts- och hyresaviseringar.
Puhdas Tuuli

Puhdas Tuuli

Puhdas Tuuli är en professionell leverantör av städtjänster i Uleåborgsregionen. Vårt trumfkort är snabba åtgärder eftersom vi svarar snabbt på dina städbehov. Vi betjänar främst bostadsaktiebolag och företag. Du kan beställa en städning som en kontinuerlig underhållsstädning som baserar sig på ett avtal. Vi utför även engångsstädningar och grundliga storstädningar i hushåll.
Purkat

Purkat

Purkat Oy är det största privata fastighetsservicebolaget i Lojoregionen. Purkat Oy är en kundinriktad och betrodd leverantör av alltomfattande fastighetsservicetjänster. Verksamhetsområdet täcker hela Västra Nyland men våra huvudmarknader finns inom Lojo ekonomiska region.
Rene Bygårder

Rene Bygårder

Rene Bygårder AS är ett dotterbolag till Rene Trapper AS, som är Norges största företag inom trapptvätt. Vi har drivit vårdtjänster i över 12 år och utför för närvarande flerbostads- och städarbeten för hundratals bostadsrätter och bostadsföreningar i Oslo, Asker och Bærum. Vårt mål är att vara det mest professionella företaget i vår bransch när det gäller kvalitet, punktlighet, uppföljning av våra kunder och våra anställda.
Rene Trapper

Rene Trapper

Rene Trapper AS är Norges största aktör inom trapptvätt och rengör för närvarande mer än 7500 trapphus varje månad. Det är mycket viktigt för oss att alla våra kunder är nöjda med städningen. Vi utför trapprengöringen på ett noggrant sätt, där arbetet alltid och utan undantag utförs vid överenskommen tid! Vårt mål är att vara det mest professionella företaget i vår bransch när det gäller kvalitet, punktlighet, uppföljning av vår kunder och uppföljning av våra anställda.
Renew Service

Renew Service

Vi på Renew Service hjälper bostadsrättsföreningar och dess styrelser med att bevara värdet i sina fastigheter och skapa trivsel för sina medlemmar genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster. Vi är störst på förvaltning i vår region med expertis inom alla områden.
Savon Talohoito

Savon Talohoito

Savon Talohoito, känt även som STH, sysselsätter över 40 proffsiga fastighetsskötare i S:t Michel. Vi erbjuder våra kunder fastighetsskötsel, städning, maskinarbeten och andra underhållsarbeten med 30 års erfarenhet.
Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB erbjuder fastighetsförvaltning och -skötsel till kommunala och privata fastighetsägare och företaget grundades år 2001. Vi förvaltar till exempel bostäder, skolor och kontor och vi fungerar i Storstockholm och Mälardalen. Vi levererar administrativt, ekonomiskt och tekniskt förvaltning av fastigheter samt teknisk och utomhusskötsel. Vi ligger fokus på hög kvalitet och bra miljöval. Vårt syfte är att ha personlig service i varje fastighet med vår skicklig personal så att fastigheter är i trygga händer.
Talohuolto Multanen

Talohuolto Multanen

Talohuolto Multanens mer än 30 års erfarenhet har ackumulerat omfattande yrkeskunskaper inom fastighetservice. Vår verksamhet har utvecklats till ett fastighetskonglomerat. Vårt företags affärsidé är att ge kunderna en omfattande service för fastighetservice, med hänsyn till våra kunders behov. Vårt mångsidiga tjänsteerbjudande är utformat för att möta alla stadier av fastighetens livscykel, både inomhus och utomhus. Renovering, el- och VVL-tjänster finns också för privata hushåll.
Talosyke

Talosyke

Talosyke producerar den bästa omsorgen för din fastighet. Vår mission är enkel: att säkerställa varje kund bästa möjliga service och slutresultat. I allt det vi gör strävar vi efter att hjälpa våra kunder att bevara värdet på sin fastighetsegendom.
Tankkipojat

Tankkipojat

Tankkipojat har gett sina kunder i Åbo och närkommunerna service sedan år 1959. Vi tillhandahåller sugbilstjänster, snö- och underhållstjänster och andra transporttjänster med alltomfattande utrustning och med den yrkesskicklighet vi byggt upp under flera år.
Tingvalla Mark

Tingvalla Mark

Tingvalla Mark tar uppdrag inom trädgårdsskötsel, mark- och grönanläggning samt maskinsopning i Stockholm med närområden. Verksamheten baserar på bra kommunikation och ett förstklassigt utförande. Företag, kommuner och privata bostadsföreningar är våra kunder.
TL Maint

TL Maint

TL-Maint erbjuder en omfattande underhållstjänst för både bostadsföretag och affärslokaler för fastighetsunderhåll, städning och landskapsbehov i Jyväskyläs ekonomiska område. Vi är kända för vår mångsidiga expertis och smidiga och pålitliga service. Vi tar hand om komforten och säkerheten för din egendom alltid professionellt och snabbt.
Tomina

Tomina

Tomina är en av Sveriges ledande leverantörer av fastighetsnära stödtjänster. Vi rengör glasytor och fasader, vi reparerar, snöröjer och sköter gröna utemiljöer. Vår verksamhet startade 1994 och vi erbjuder även konsultation av våra tjänster till fastighetsägare och arkitekter för att skapa goda förutsättningar för modernt fastighetsunderhåll.
Turun Kiinteistöässä

Turun Kiinteistöässä

Turun Kiinteistöässä Oy grundades år 1989. Verksamheten baserar sig på kundinriktad service och lång branscherfarenhet. Vi tillhandahåller våra kunder alltomfattande fastighetsservice från skötsel av gårdsområden till tekniskt underhåll och städning.
Uudenmaan Huoltokeskus Oy

Uudenmaan Huoltokeskus Oy

Uudenmaan Huoltokeskus Oy är ett traditionellt fastighetsunderhållsföretag som verkar omfattande i hela Nyland. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa och pålitliga fastighetsunderhåll, förvaltning och städtjänster med decenniers erfarenhet.
Valkeakosken Kiinteistöpalvelu

Valkeakosken Kiinteistöpalvelu

Valkeakosken Kiinteistöpalvelu Oy är ett bolag som satsar kraftigt på fastighetsskötsel. Vi har serviceavtal med bostads- och fastighetsaktiebolag och industrifastigheter samt andra kunder som behöver tjänster av olika grad i Valkeakoskiregionen. Snabbt reagerande, bra kvalitet och kundnärhet är våra prioriteringsområden. Vi samarbetar tätt med boende och disponenter.
Vihdin Rakennustekniikka VRT

Vihdin Rakennustekniikka VRT

Vihdin Rakennustekniikka VRT Oy is a family company in Western Uusimaa specializing in property maintenance, winter maintenance and excavation. We offer a wide range of property maintenance services, winter maintenance, renovation and excavation services.
Viherkehä

Viherkehä

Vi är ett multitjänstföretag med grön expertis som betjänar Uusimaa-regionen. Vi erbjuder kundorienterade lösningar för bostadsföreningar och företag när det gäller skötsel och underhåll av grönområden, planering och byggande av grönområder. Vår professionella personal garanterar bästa resultat, både kvalitativt och ekonomiskt.
Västerås Service & Anläggning AB

Västerås Service & Anläggning AB

Västerås Service & Anläggning AB är ett familjeföretag som har funnits på marknaden sedan 1990. Vår långa erfarenhet ger oss den bästa kompetensen för att hjälpa er på bästa sätt. Några av våra kunder har varit med oss sedan starten för 31 år sedan och detta är hur vi vill jobba – med en långsiktig relation som bygger på respekt och kunskap. Lite som det sedan länge utdöda systemet med en gårdskarl vill vi att våra kunder skall känna ett stort förtroende för våra fastighetsskötare.
Västmanlands Fastighetsskötsel & Västmanlands Byggtjänst

Västmanlands Fastighetsskötsel & Västmanlands Byggtjänst

Västmanlands Fastighetsskötsel & Västmanlands Byggtjänst är ett familjeföretag som grundades redan år 1960. Vårt huvudkontor ligger i Västerås, Sverige. Vi erbjuder fastighets- och utomhusskötsel samt byggservice, renovering och övriga tjänster. Vi sköter om fastigheter runt året och utförockså allt från kortare till flera månaders uppdrag. Våra medarbetare strävar efter flexibilitet, effektivitet och miljövänlighet i alla uppdrag.
Ympäristöpalvelut Knuutila

Ympäristöpalvelut Knuutila

Ympäristöpalvelut Knuutila Oy grundades år 2010 och är inriktat på fastighetsskötsel samt sten- och markanläggning. Vi är infödda Tammerforsbor men idag har vi hall och kontor i Ylöjärvi. Vi driver verksamheten i huvudsak i Tammerfors med närkommuner.