PHM – Lokala fastighetsskötare i din tjänst!

Heltäckande fastighetsservice

PHM Group är en nordisk koncern med inriktning på heltäckande fastighetsservice och -underhåll. PHM Group består av starka lokala dotterbolag med lokalkännedom och lång branscherfarenhet. Vi tillhandahåller våra tjänster lokalt via självständiga dotterbolag. Vi stöder samarbetet mellan olika dotterbolag för att kunna erbjuda våra kunder behovsanpassade helhetslösningar. Lokal förankring, pålitlighet och flexibilitet är nyckelord som beskriver PHM Groups verksamhet.

1 200 proffs på fastighetsservice

PHM Group omfattar sammanlagt 28 lokala servicebolag som sysselsätter cirka 1 200 proffs på fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och städning. Verksamheten drivs i hela Finland samt i Stockholm och Mälardalen och utvidgas ständigt. PHM Group omsätter ca 120 miljoner euro. Fonder förvaltade av Intera Partners äger PHM Group tillsammans med den operativa ledningen och före detta företagare.